Potrubné rozvody

Potrubné rozvody sa používajú najmä pri centrálnych vysávacích zariadeniach stabilných. Sú to oceľové potrubia pevne upevnené na konzolách v požadovaných miestach výrobnej prevádzky. Môžu byť prepojené medzi jednotlivými podlažiami, prípadne aj medzi budovami prevádzok. V takýchto prípadoch sa vždy vypracuje realizačný projekt potrubného rozvodu, v ktorom je určené rozmiestnenie odberných miest pre pripojenie hadíc a hubíc, dimenzie potrubia a jeho dĺžka v závislosti na množstve a druhu vysávaného materiálu.
V prípade veľmi veľkých dĺžok potrubia sa vypracuje niekoľko čiastkových projektov s tým, že v každom projekte bude zabudované aj centrálne vysávacie zariadenie, alebo sa využije v rámci celého projektu jedno ( prípadne viac , podľa potreby ) mobilné vysávacie zariadenie.