CVZ Stacionárne Nízke

Centrálne vysávacie zariadenia stacionárne - prevedenie na NÍZKYCH NOHÁCH

Tieto zariadenia zhromažďujú vysávaný materiál centrálne pomocou hadicových rozvodov prípadne oceľového rozvodného potrubia do kontajnerov, ktoré sa vynášajú a vysýpajú na skládku pomocou vysokozdvižného vozíka. Kontajner môže byť umiestnený aj nad dopravníkový pás, na ktorý sa vyprázdňuje. Tieto zariadenia sa individuálne prispôsobia potrebám zákazníka.