M&Š STROJVYS, s.r.o.

je spoločnosť, ktorej prvoradou úlohou je filozofia inovácie výroby, dodávka kvalitných výrobkov a pružného reagovania na požiadavky našich zákazníkov.

Ponúkame vákuové vysávacie zariadenia priemyselných prachov s možnosťou využitia na čistenie a zlepšovanie výrobných pracovných podmienok jednotlivých prevádzok:

  • strojárskeho
  • hutníckeho
  • stavebného
  • energetického odvetvia

Snažíme sa vždy zabezpečiť rentabilné a spoľahlivé riešenie pre každého zákazníka, ako v nových ,tak aj v starších prevádzkach.

Profil spoločnosti

Vysávacie zariadenia spoločnosti M&Š STROJVYS, s.r.o. priamo riešia zlepšenie produktivity výrobného procesu, ako aj pracovného prostredia.

  • Vysávanie a čistenie podláh od usadených priemyselných prachov a vrátenie materiálu späť do výrobného procesu alebo na skládku.
  • Preprava sypkých materiálov, dočisťovanie jednotlivých prekládok materiálu, prípadne dopravných prostriedkov pri dovoze sypkých materiálov.
  • Rýchle odstránenie sypkých materiálov vysávaním pri poruchách a haváriách technologickej prepravy týchto materiálov, a tak zníženie prestojov nutných na opravu, prípadne odstránenie havárie.

Priemyselné vysávacie zariadenia nachádzajú široké uplatnenie takmer vo všetkých priemyselných odvetviach.
Používajú sa k :

  • Ochrane životného prostredia pre šetrnú likvidáciu zbytkových produktov výroby a spätné získanie materiálu.
  • Ochrane pracovníkov pri manipulácii s prachom na prevádzkach.

Pri vákuovom vysávaní sa prefiltrovaný vzduch vráti späť do ovzdušia.
Pre centrálne vysávanie môže byť v prevádzke namontované vysávacie zariadenia stacionárne, alebo sa môže
použiť mobilné, ktoré sa pripája k jednotlivým prevádzkam.